Środowiskowy Dom Samopomocy KONICZYNKA w Bełchatowie przeznaczony jest dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Bełchatowa.

Głównym zadaniem Domu jest prowadzenie rehabilitacji psychospołecznej, umożliwiającej osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi przywrócenie oraz rozwijanie umiejętności, dotyczących możliwości samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a tym samym przywrócenie ich do społeczeństwa jako pełnowartościowych i samodzielnych ludzi.

W Ośrodku KONICZYNKA Bełchatów, w oparciu o indywidualne Plany Postępowania Wspierająco–Aktywizujące, prowadzona jest terapia mająca na celu poprawę jakości życia  oraz codziennego funkcjonowania  w społeczeństwie osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie.