Co to jest RODO?

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, jakie ma miejsce od 25 maja 2018 r. w związku z realizacją zadań Środowiskowego Domu Samopomocy „KONICZYNKA” w Bełchatowie.

 

Prosimy o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy „KONICZYNKA” z siedzibą
w Bełchatowie przy ul. Świętej Barbary 5

2

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w  Środowiskowym Domu Samopomocy „KONICZYNKA”,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3

Cele przetwarzania danych osobowych

Celem zbierania danych jest realizacja zadań wynikająca
 z powszechnie obowiązujących przepisów prawa realizowanych przez administratora

4

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna legalności przetwarzania danych wynika z następujących przepisów prawa:

1.    Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie  przepisy wykonawcze,

2.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

3.    Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,

4.    Kodeks pracy oraz wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze,

5.    Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze

6.    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze

7.    Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego ŚDS w Bełchatowie

8.    Innych przepisów prawa, które regulują działanie ŚDS.

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne i informatyczne pozyskanych danych.

 

5

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane współadministratorom, podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów,
a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym
z mocy prawa

6

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania

7

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, informacje o prawie do jej cofnięcia; w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem

8

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

9

Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktów z Środowiskowym Domem Samopomocy „KONICZYNKA”. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Pani/Pan wystąpi

10

Informacje o profilowaniu

Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, które polegają na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się